Maurits van Maaren

Maurits van Maaren
Functie
Internist-allergoloog
Expertise
Immunoloog, Erasmus MC, Rotterdam

‘Vanaf 2015 heb ik meegewerkt aan de uitbreiding van Huidhuis. Ik heb me vooral beziggehouden met patiënteninformatie over allergische aandoeningen en urticaria.’

Rol van allergoloog bij patiënten met urticaria

‘Als internist-allergoloog - en sinds kort ook immunoloog - krijg ik patiënten verwezen met urticaria (ook wel netelroos of galbulten), waarbij de vraag is of er een allergie aan ten grondslag ligt. Nu zijn urticaria wel klachten die typisch zijn voor een allergie, maar ze zijn verre van uniek voor een allergie.

Bij de meeste patiënten die wij zien, is een allergie niet de oorzaak. Kenmerkend voor een allergie is dat de patiënten elke keer binnen maximaal twee uur na contact met of inname van een vaak voor ons bekende stof, urticaria krijgen. Dit gaat vaak gepaard met nog andere klachten, die dan ook weer binnen een aantal uren overgaan.

Uit het verhaal kunnen we meestal al opmaken of een allergie waarschijnlijk is. Bij de meeste patiënten met urticaria is een allergie waarschijnlijk niet de oorzaak. Bij de grootste groep is geen oorzaak te vinden. Bestaat het dan meerdere weken achtereen, dan wordt het ‘chronische spontane urticaria’ genoemd. We proberen patiënten dan zo goed mogelijk uit te leggen dat allergietesten geen zin hebben.

Sommige patiënten zijn al ver gegaan in het vermijden van stoffen en hebben hun dieet fors aangepast. Dan is het soms een hele kunst om patiënten te overtuigen dat dit meestal niet zinvol is als ze al van verschillende kanten te horen hebben gekregen dat deze klachten wel van een allergie móéten komen.’

Multidisciplinaire samenwerking

‘Als er geen oorzaak is voor urticaria, kunnen we de mensen die dagelijks veel last en hinder ondervinden van de urticaria tegenwoordig wel goed behandelen. Vanwege de gedachte dat er een allergie moet zijn, is soms nog geen behandeling ingesteld, of nog niet voldoende of de juiste medicatie gegeven. Bij een kleine groep mensen helpt de standaardbehandeling niet. Bij ernstige en langdurende symptomen, hebben we sinds 2014 een injectie-behandeling die voor de meeste patiënten werkt. De ernst van de klachten en het effect van de behandeling is volgens het protocol dat gebaseerd is op de Nederlandse richtlijn en samen met de dermatologie is opgesteld.

Patiënten die zelfs niet afdoende op de injectiebehandeling reageren, worden in teamverband besproken. Bij een kleine groep patiënten zijn de urticaria wél een uiting van een ziekte. Dit betreft patiënten met spontane koortsperiodes, gewrichtsklachten of gehoorproblemen - en zij kunnen ook urticaria hebben. Deze patiënten komen vaak binnen bij de Immunologie.

Omdat sinds 2015 allergologie en immunologie samengevoegd zijn tot een specialisatie binnen de inwendige geneeskunde, ben ik 10 jaar nadat ik allergoloog ben geworden ook aanvullend immunologie gaan doen. Ook voor deze patiënten bestaan tegenwoordig vaak succesvolle injectiebehandelingen. Nu zie ik deze laatste groep van patiënten ook bij de Immunologie.

Voordeel van de samenwerking tussen Kindergeneeskunde, Dermatologie en Immunologie is dat we alle kennis en ervaringen kunnen delen.’

Huidhuis, een uitstekend initiatief

‘Vanaf 2015 heb ik meegewerkt aan de uitbreiding van Huidhuis. Ik heb me vooral beziggehouden met patiënteninformatie over allergische aandoeningen en urticaria.

Ik denk dat het een uitstekend initiatief is om patiënten, huisartsen, specialisten en andere hulpverleners via een patiëntgebondendossier met elkaar te verbinden.

De patiënt kan zich zo meer verdiepen in zijn eigen ziekte en makkelijker de behandelaren informeren over hoe het met hem gaat. De behandelaren kunnen zo sneller inzage krijgen hoe het met de patiënt gaat, en, indien nodig, de patiënt van adviezen voorzien of aanvullende vragen stellen.

Dit kan vooral voor een chronische ziekte als urticaria van grote waarde zijn. De patiënt hoeft dan ook niet meer altijd naar de arts toe te komen als het wat slechter gaat of als hij vragen heeft over zijn ziekte of behandeling.’