Marjo Ramakers

Marjo Ramakers
Functie
Arts/seksuoloog
Expertise
Relatietherapeut en seksuoloog NVVS en hulpverlener

Marjo Ramakers heeft fysiotherapie en geneeskunde gestudeerd. Na haar afstuderen als arts is ze vrij snel in de seksuologie terechtgekomen. Inmiddels werkt ze meer dan 25 jaar als arts/seksuoloog. Op Huidhuis deelt ze haar kennis over seks en lichen sclerosus en planus. Ze hoopt dat het mensen uitnodigt erover in gesprek te gaan met hun partner - en als ze er samen niet uitkomen, dan hulp te zoeken. ‘Door goede uitleg, informatie en adviezen blijkt er vaak toch weer ruimte te kunnen komen voor meer intimiteit en meer plezier.’

Pijn- en bekkenbodemproblemen

‘Van begin af aan lag mijn belangstelling bij pijn- en bekkenbodemproblemen. Ik zie wekelijks vrouwen met pijn bij gemeenschap (vulvodynie of dyspareunie), vrouwen die geen gemeenschap kunnen/durven hebben (vaginisme), al dan niet in combinatie met buikpijn, problemen bij plassen en/of ontlasting.’

Belangrijke taak

‘Momenteel schijf ik mee aan de revisie van de richtlijn vulvodynie van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG), en ik heb meegewerkt aan de richtlijn Lichen Sclerosus en Lichen Planus van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie (NVDV). Ik ben lid van de medische adviesraad van de Stichting Lichen Sclerosus en van de Lichen Planus Vereniging Nederland. Ik zie het zelf als een belangrijke taak om erop te letten dat er in richtlijnen en patiëntenfolders ook aandacht is voor seksualiteit. Dat valt niet altijd mee, omdat veel artsen en patiënten het nog steeds moeilijk vinden om over seks te praten.’

Gevolgen huidziekten

‘Erg blij was ik met de uitnodiging om een stuk voor Huidhuis te schrijven. Ik heb daarin geprobeerd in gewoon Nederlands te beschrijven wat de gevolgen kunnen zijn van huidziekten, zoals lichen sclerosus en planus, voor seks. Dit in de hoop dat het mensen uitnodigt erover in gesprek te gaan met hun partner - en als ze er samen niet uitkomen, dan hulp te zoeken. Ook als er al lang problemen bestaan en er geen uitweg lijkt te zijn, blijkt in de praktijk dat er door goede uitleg, informatie en adviezen er vaak toch weer ruimte komt voor meer intimiteit en meer plezier.’