Fiona Suwandy

Fiona Suwandy
Functie
Basisarts
Expertise
Basisarts, Erasmus Medisch Centrum

'Tijdens de studie Geneeskunde heb ik literatuuronderzoek gedaan naar huidafwijkingen bij immunodermatosen bij kinderen. Huidhuis past helemaal binnen deze tijd, waarin medische kennis in snelvaart toeneemt.'

Het betreffen systemische immuunziekten met huidafwijkingen en primaire huidaandoeningen met een immunologische oorzaak.

Samenwerking nodig

Er bleek slechts weinig bekend te zijn over het ontstaan en het beloop, de diagnostiek en (dus ook) de meest geschikte behandeling(en) voor deze huidafwijkingen. Goede interdisciplinaire samenwerking is daarom belangrijk om (vroegtijdig) optimale zorg te kunnen bieden. 

Betrouwbare informatie

Door het beschikbaar stellen van systematische literatuuroverzichten voor de tien meest voorkomende immunodermatosen bij kinderen op Huidhuis, is er betrouwbare informatie beschikbaar voor professionals én de kinderen en hun ouders. 

Huidhuis

Huidhuis past helemaal binnen deze tijd, waarin medische kennis in snelvaart toeneemt en uitwisseling hiervan binnen én buiten het eigen vakgebied gemakkelijk en snel moet kunnen plaatsvinden. Naast een centraal informatiepunt, is Huidhuis ook een geschikte tool om meer inzicht te verkrijgen in (zeldzame) huidafwijkingen. Bijvoorbeeld door middel van vragenlijsten (voor ouders) kan informatie verzameld worden over o.a. het voorkomen en het beloop van huidafwijkingen bij immunodermatosen bij kinderen in Nederland. 

Huidhuis helpt dan ook om het gezamenlijke doel van zorgprofessionals te bereiken, namelijk het leveren van de best mogelijke zorg aan de patiënt en zijn omgeving!