Waterpokken Richtlijn JGZ

Varicella zoster

 

Huidafwijking

Heldere blaasjes (vesikels), soms eromheen een wat rode huid, bultjes (papels), rode vlekken (macula) en korstjes (in meerdere ontwikkelingsstadia tegelijkertijd), varierende van een tot honderden afwijkingen.

Symptomen

De afwijkingen veroorzaken vaak jeuk en soms pijn. Lichte koorts en milde malaise.

Oorzaak

Infectie met varicella-zoster-virus (herpesvirus).

Incidentie

95% van de 12-jarigen heeft waterpokken doorgemaakt..

Voorkeursleeftijd

Jonge kinderen

Voorkeurslokalisatie

Het gehele lichaam, inclusief de mondholte  en het behaardehoofd.

Incubatietijd

10-21 dagen (meestal 14 dagen).

Besmettelijkheid

Zeer besmettelijk, vanaf 2 dagen voor het ontstaan van de huidafwijking totdat alle blaasjes verdroogd zijn. Maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn niet geindiceerd; het is geen reden om kinderen van het kinderdagverblijf te weren.

Beloop

Spontane genezing treedt binnen 7 a 10 dagen op.

Bijzonderheden

Bij personen ouder dan 12 jaar kan de aandoening uitgesprokener zijn en meer ziekteverschijnselen geven.

Beleid

Bij kinderen verloopt de ziekte bijna altijd mild en is geen specifieke therapie geindiceerd. Er zijn producten op de markt om de jeuk te verzachten, het effect hiervan is echter niet onderzocht.

Voor verder informatie zie protocol ‘Varicella en herpes zoster’ van de LCI of de richtlijn ‘Varicella’ van de CBO.