Toxischeshocksyndroom Richtlijn JGZ

Huidafwijking

Diffuse rode huiduitslag (erythemateus exantheem) met vervellingen.

Symptomen

Hoge koorts, hoofdpijn, lage bloeddruk (hypotensie), verschijnselen van een of meer orgaansystemen: braken en diarree, oogontsteking (conjunctivitis) en keelontsteking, hoofdpijn en verwardheid, nier- en leverfunctiestoornissen.

Oorzaak

Aandoening wordt veroorzaakt door exotoxinen van de bacterie Staphylococcus aureus of soms Streptococcus pyogenes.

Voorkeursleeftijd

Jonge kinderen

Beloop

Op de derde dag verdwijnt het exantheem en ontstaan er afwijkingen op het slijmvlies. Na 1-2 weken ontstaat schilfering van handpalmen, vingers en voetzolen.

Beleid

Spoedverwijzing naar het ziekenhuis.

 

Deze richtlijn is een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

© Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht, 2012