Schimmelnagel Richtlijn JGZ

Onychomycosis

 

Huidafwijking

Wit tot bruingeel verkleurde nagel, de nagel is verdikt, hobbelig en brokkelig en laat soms geheel of gedeeltelijk los.

Oorzaak

Schimmelinfectie van de nagelplaat, meestal veroorzaakt door Candida albicans.

Voorkeursleeftijd

Geen

Voorkeurslokalisatie

Teennagels.

Beloop

Meestal wordt de nagel zelf niet aangetast en blijft doorgroeien. Bij progressie van de infectie kan de nagel dikker worden en kan de nagel loslaten (onycholyse).

Bijzonderheden

Een groene verkleuring kan zowel door de candidainfectie als door een secundaire bacteriele infectie met pseudomonas worden veroorzaakt.

Beleid

Spontane genezing is zeer onwaarschijnlijk.

Voor behandeling van onychomycosen zie de NHG-Standaard Dermatomycosen (kopje Onychomycosen).

 

Deze richtlijn is een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

© Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht, 2012