Midline laesies Richtlijn JGZ

Huidafwijking

Alle huidafwijkingen (zwelling, putje, verkleuring, beharing, recidiverende ontsteking met of zonder uitvloed) die vanaf de geboorte aanwezig zijn en gelegen zijn in of juist  naast de middenlijn van het lichaam.

Leeftijdsvoorkeur

Vanaf de geboorte aanwezig

Voorkeurslokalisatie

De afwijking ligt in of juist naast de middenlijn van het lichaam.

Bijzonderheden

Midline laesies kunnen het enige zichtbare teken zijn van een sluitingsdefect van de embryonale buis (‘open rug’), een andere aangeboren aanlegstoornis zoals een  vaatmalformatie of een orgaanafwijking. Dit is de reden om zeer alert te zijn bij elke huidafwijking in de midline.

Beleid

Actieve opsporing en verwijzing.

Verwijscriteria

Altijd, behalve bij solitaire huidintrekkingen met een diameter kleiner dan 5 mm, gelegen in de mediaanlijn (de zogenaamde dimple, met goed zichtbare bodem), lichte beharing, de mongolenvlek en een moedervlek. Hierbij is de kans op een verborgen defect gering en daarom hoeft hierbij niet verwezen te worden. Uiteraard dient men altijd alert te zijn op de mentale en motorische ontwikkeling en bij twijfel alsnog te verwijzen.