Just van Eekhof

Huisarts uit Leiden - verhalen uit mijn praktijk

Dr. Just A.H. Eekhof is huisarts en epidemioloog. Sinds 1994 werkt hij als huisarts in gezondheidscentrum Stevenshof in Leiden en ook als huisarts-onderzoeker aan de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum. In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar het effect van screening op ouderdomsklachten (slechthorendheid, verminderde visus, mobiliteitsproblemen en incontinentie). Sindsdien is hij als senior onderzoeker verbonden aan de afd. PHEG, waar hij o.a. onderwijs geeft en onderzoek doet op het gebied van kleine kwalen en promovendi begeleidt. Daarnaast was hij van 2011-2016 hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap. Hij was mede-auteur van de NHG-Standaarden ‘Varices’, ‘Otitis media acuta’, ‘Otitis media met effusie’, ‘Delier’ en ‘Slechthorendheid’. Sinds 2014 is hij hoofdredacteur van de Kleine kwalen boeken.

Just van Eekhof

Een onschuldig pilletje?

Heeft u het ook weleens dat u naar uw huisarts gaat, hoopt op een pilletje waar de klachten van overgaan en zonder recept de spreekkamer verlaat? Hoe gaat u dan naar huis? Bent u tevreden… of eigenlijk een beetje boos dat u uw…